Spons en plons, pak uit met water!

Door de klimaatverandering krijgen we vaker extreme regenbuien. Om overstromingen te voorkomen moeten we het water opvangen, bijvoorbeeld door grootschalige overstromingsgebieden aan te leggen en door kleinschalige en zeer lokale initiatieven.

Zo wordt het overtollige water opgevangen, kan het in de bodem indringen en is de kans op droogte kleiner. In een stad is er dikwijls te weinig open ruimte om water op te vangen bij hevige regenbuien. Door de openbare ruimte slim in te richten worden speelpleinen en openbaar groen tijdelijk ruimtes voor waterberging.  Zo maken we een waterplein.

  • geef je speelplaats een groene look, waar water de ruimte krijgt om in de bodem te sijpelen
  • leg samen met de gemeente en de buurt een infiltratieveldje aan in je wijk
  • kies voor een groene invulling van de je bedrijventerrein
  • creëer een wadi (buffer- en infiltratievoorziening) in je eigen tuin

Meer informatie