Over Dikketruiendag

Dikketruiendag nodigt iedereen uit om met zijn klas, bedrijf of op lokaal niveau deel te nemen aan eenvoudige en haalbare acties om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat kan tijdens de jaarlijkse hoogdag begin februari. Daarnaast zijn er ook het hele jaar door praktische tips en achtergrondinformatie terug te vinden op de Dikketruiendag-Facebookpagina. Dikketruiendag is een jaarlijks terugkerende campagne van de Vlaamse overheid om op een actieve, positieve en ludieke manier te sensibiliseren en te activeren rond klimaatopwarming. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de Sustainable Development Goal 13 (Klimaatactie).

Tijdens Dikketruiendag zet de Vlaamse overheid telkens een andere manier in de kijker om CO2-uitstoot te verkleinen.

Enkele voorbeelden:

  • Word CO2-speurder | Ecologische voetafdruk van je spullen (2014)
  • Isoleer je lichaam | De impact van energie (2015)
  • Ons engagement kent geen grenzen | Internationaal samenwerken aan het klimaat (2016)
  • Hou het poolijs koel (2017)
  • Frisgroen | Met meer groen effecten van klimaatopwarming opvangen (2018)
  • De Klimaatflandriens | Fietsen voor het klimaat (2019)

In 2005 startte Dikketruiendag als een initiatief van het Departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid, met ondersteuning van Milieuzorg op School (MOS). Sindsdien zetten jaarlijks heel wat Vlamingen hun beste beentje voor om hun eigen CO2-uitstoot te verminderen. Deze acties kregen ook navolging in het buitenland: Nederland nam het concept over in 2007 met Warmetruiendag en in Canada bereikte het WWF hiermee in 2010 alleen al meer dan een miljoen mensen.

Campagnemateriaal historiek