Het klimaatbrein: leren over het klimaat

Klimaatproblemen kunnen we voor een deel ook aanpakken door gedragsverandering. Daarvoor moeten mensen weten welke problemen de klimaatverandering brengt en wat de oplossingen zijn. 

Jongeren die leren over de klimaatverandering en hoe ze ermee moeten omgaan, nemen die kennis en lessen mee voor de rest van hun leven.  Ze zijn dan al jong bewust van wat de klimaatverandering voor hen en hun familie betekent.  Ze leren dat ruimtelijke inrichting belangrijk is om de klimaatimpact te verminderen en dat groen belangrijk is in relatie tot hitte, overstromingen en droogte. 

En vooral begrijpen ze dat je de klimaatverandering preventief moet aanpakken, zodat het geen probleem wordt.

Meer informatie over leren over klimaatverandering: