Afval en andere brol

Afval produceren is een verlies van grondstoffen en energie. Bovendien zorgen de opslag, het transport en de verwerking van afval voor aantasting en verontreiniging van het milieu en voor extra uitstoot van CO2.  Beperk daarom je hoeveelheid afval en sorteer goed zodat het optimaal kan worden gercycleerd. 

  • doe je boodschappen “verpakkingsarm”: neem gebruikte broodzakken mee of gebruik  de plastieken zakjes voor fruit en groenten opnieuw bij je volgende bezoek aan de winkel.
  • neem een doosje mee voor kaas en fijne vleeswaren
  • check de sorteersite van Fostplus als je twijfelt waar je verpakking thuishoort
  • verpak je lunch in handige doosjes of herbruikbare lunchzakjes

Meer informatie: