Ga voor een frisgroene schoolomgeving!

De jaarlijkse Dikketruiendag van het Departement Omgeving is ondertussen een bekende symbolische actie. We doen een trui aan, zetten de verwarming een graadje lager en tonen dat we ons inzetten voor het klimaat.  Voor een gezond klimaat moeten we natuurlijk nog veel meer doen.

Dit jaar is het thema ‘van grijs naar frisgroen’: we vergroenen  de schoolomgeving om de klimaateffecten op  grijze en verharde oppervlaktes tegengaan. Onze ambassadeur Frank Deboosere legt in deze videoboodschap uit hoe frisgroen goed is voor een beter en koeler klimaat.

Aan de slag op Dikketruiendag

> Gebruik ons stappenplan  om je Dikketruiendagactie op school vorm te geven
> Communiceer ons thema (‘van grijs naar frisgroen’) met  onze voorbeeldbrief: doc bestandDikketruiendag brief ouders (1.54 MB)
> Maak iedereen warm voor jullie actie met ons campagnemateriaal
> Deel jullie acties of doe ideeën op via onze facebookpagina
> Ga voor frisgroen en schrijf je in via ons formulier 

Links & leermiddelen om het thema  #Frisgroen te introduceren in jouw school

Werken aan de klimaateffecten in de school (basis & secundair)

De Vlaamse overheid  denkt nu al na hoe we onze ruimte ‘klimaatbestendig’ kunnen inrichten. Net zoals gemeenten, bedrijven en andere organisaties kunnen scholen bijdragen door fris en slim te vergroenen. Als je aan je leerlingen uitlegt ’waarom we vergroenen’, kan je ook verwijzen naar de klimaateffecten (hittestress, droogte en wateroverlast) en naar de ruimtestrategieën (wat kunnen we doen?).

Pimpjespeelplaats  (basis & secundair)

Met de jaarlijkse oproep ‘Pimp je speelplaats’  maak je kans op een budget en begeleiding voor jouw vergroeningsactie op school .  Op de site vind je  voor je lessen een toekomstvisie over vergroening  en inspirerende vergroeningsprojecten van andere deelnemende scholen.

Springzaad  (basis & secundair)

Via www.springzaad.be  kan je een digitale versie van het  ideeënkoffertje op USB-stick bestellen met 30 voorbeelden met inrichtingen voor speel- en leerlandschappen en natuurterreinen.

Op de website vind je een aantal publicaties (boeken, brochures, artikels, …) die je kan gebruiken als inspiratie of materiaal voor de lessen.

WWF (basis)

Op de website van WWF vind je een technische handleiding om verschillende groenvormen aan te leggen, een richtlijn om een plan van aanleg op te stellen en een werkboek om vergroening op school in de lessen op te nemen.

Handboek Speelgroen (basis)

In het handboek ‘speelgroen’ voor jeugdverenigingen   vind je concrete voorbeelden en een stappenplan om speelgroen en vergroening te ontwerpen.

Natte voeten (basis)

Klimaatadaptie betekent dat we ons aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden. Dit boekje van Judith Koppens neemt het jonge grut (vanaf 5 jaar) mee in de avonturen van Muis en Duif. Ze wonen in de stad en nodigen hun vriendjes uit het bos uit om bij hen te komen spelen. Dat zien die eigenlijk niet zitten, want in de stad is de bodem nat door de regen. Gelukkig heeft Uil een oplossing.

Het boekje is niet alleen leuk om (voor) te lezen, maar nodigt op het einde van het verhaal ook uit tot concrete actie.

Beleiding op maat (basis en secundair)

Heb je nog meer vragen over vergroening op school, dan kan je  ook gratis begeleiding op maat van de school krijgen.  Contacteer daarvoor de MOS-begeleiders van jouw provincie:

Nog niet genoeg?
Nog vragen?