Over dikketruiendag

Wat en waarom

Op 16 februari 2005 organiseerde het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de eerste Dikketruiendag omdat toen het Kyotoprotocol in werking trad. Dit protocol moet de uitstoot verminderen van broeikasgassen die leiden tot klimaatverandering.

Dikketruiendag roept elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan de klimaatverandering. De campagne mikt via een jaarlijks thema vooral op eenvoudige maar structurele maatregelen die hele jaar kunnen worden toegepast.

Na de internationale klimaattop in Parijs in 2015, die de doelstellingen van Kyoto  scherper stelde,  stimuleerde Dikketruiendag in de campagnes van  2016 en 2017 samenwerking en internationalisatie.

Dikketruiendag focust op het onderwijs  gemeenten en bedrijven maar je kan ook thuis meedoen. Je vindt inspiratie via onze 12 klimaat work-outs

Voor scholen, bedrijven en gemeenten kan Dikketruiendag een start- of feestmoment zijn om te tonen hoe de organisatie op structurele wijze aan  een rationeel energiegebruik en een beter klimaat werkt.

Historiek: enkele cijfers

 • Woensdag 16 februari 2005 (onderwijs): 470 scholen, 57 ton CO2 bespaard
 • Donderdag 16/2/2006 (onderwijs): 700 scholen
 • Vrijdag 16 februari 2007: 1.600 scholen, 123 lokale besturen, 284 Vlaamse overheidsgebouwen en 685 bedrijven, 650000 deelnemers.
 • Vrijdag 15 februari 2008:1.600 scholen,  +680 bedrijven en overheidsdiensten, horeca én 2.000 deelnemers uit gezinnen.
 • Vrijdag 13 februari 2009: 1.445 scholen, 604 bedrijven en overheden en 1.277 gezinnen
 • Vrijdag 12 februari 2010 (focus onderwijs): 1.020 scholen (383.000 deelnemers)  en 27 scholen uit hoger onderwijs (195.000 deelnemers)
 • Woensdag 16 februari 2011 (onderwijs – inschrijving niet gevraagd)
 • Donderdag 16 februari 2012: 1.062 scholen 18 scholen uit het hoger onderwijs
 • Woensdag 20 februari 2013:1.060 scholen
 • 2013 - 2016
  Deelnamecijfers werden niet meer opgevraagd, deelname gebeurt doelgroepoverschrijdend in alle lagen van de bevolking via sociale media en gerichte communicatie via intermediairen en stakeholders.