FAQ

Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen

Ik heb problemen met mijn inschrijving. Wie kan helpen?

Contacteer de webmaster.

Tot wanneer kan ik inschrijven voor de wedstrijd?

Je kan inschrijven voor de wedstrijd tot en met 10 februari 2017. 

Kan ik affiches bestellen?

Ja, tot 31/1/2017. Je mailt daarvoor naar magda.dhondt@lne.vlaanderen.be. Elke school kan maximum 2 extra affiches A2 bestellen.

Kan je als bedrijf, organisatie of gemeente dit jaar ook deelnemen aan Dikketruiendag?

Iedereen kan deelnemen. Dikketruiendag beperkt zich niet alleen tot scholen. Je kan alleen een prijs winnen als je je inschrijft via het inschrijfformulier.

Mogen wij onder de 20 graden Celsius verwarmen op Dikketruiendag? 20°C is normaal gezien de wettelijke minimumtemperatuur.

In een leslokaal is de minimumtemperatuur inderdaad 20°C volgens het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. In een praktijklokaal hoeft het maar 15° te zijn en een gymzaal 12°C. De verwarming één (of enkele) graadjes lager zetten kan zonder comfortverlies als je een dikke trui draagt. Het is zeker niet de bedoeling om kou te lijden en/of de verwarming af te zetten. Met deze sensibilisatieactie willen we duidelijk maken dat je met eenvoudige maatregelen energie kan besparen zonder comfortverlies. Een dikke trui vangt het graadje lager op. Je kan ook temperatuur meten in leslokalen om na te gaan of de verwarming dagelijks niet te hoog staat: beter een dikke trui dragen in de winter, dan een T-shirt.
Zet de verwarming niet volledig af, probeer een evenwichtige temperatuur van 19° of 20° te bekomen. Zorg dat je thermometers hebt om de temperatuur te meten.

Onze verwarming kan niet lager worden gezet? Kunnen we deelnemen aan Dikketruiendag?

Ja, zeker. Het is niet omdat je stookinstallatie stokoud is en niet mag aangeraakt worden dat je niets kan doen: je kan tocht vermijden, acties om deuren en vensters te sluiten, een klimaatfilm bekijken, interviews met grootouders over hun energieverbruik, je kan het energieverbruik bij de leerlingen thuis in kaart brengen, je kan een debat organiseren, kortom, met wat fantasie is veel mogelijk.

Nog enkele tips

Eenvoudige metingen zijn zeker ook mogelijk: neem de meterstand (zowel voor water als energie) op voor het weekend als na het weekend: zo merk je direct hoeveel sluipverbruik – nutteloos energie - of waterverbruik er is als niemand aanwezig is

  • Stimuleer een autoarme dag
  • Herstel de fietsen
  • Hang info bij de schakelaars
  • Start met een energieploeg

Onze school doet mee aan Dikketruiendag en zet de verwarming lager. Hoe kunnen we zelf berekenen hoeveel CO2 we minder uitstoten? We willen de formule gebruiken in de lessen.

Wij hebben het volgende berekend om tot de bespaarde hoeveelheid CO2 te komen:
De scholen (kleuterschool tot universiteit) stoten gemiddeld 620.000 ton CO2 equivalent per jaar aan broeikasgassen uit. Elektriciteitsverbruik maakt hier 11% van uit. Verwarming is verantwoordelijk voor 552.000 ton CO2 equivalent per jaar.
Er zijn een 180-tal onderwijsdagen in een schooljaar. Vermits we ongeveer 70% van de onderwijsdagen verwarmen (oktober-april) en we veronderstellen dat de verwarming uitgezet wordt als er geen les is, werkt de verwarming ongeveer 120 dagen gedurende een schooljaar.
Per schooldag dat de verwarming werkt stoten de scholen 4600 ton CO2 uit voor verwarming. De verwarming één graad lager zetten bespaart 7% brandstof en we nemen aan dat dit ook de CO2-uitstoot met 7% doet dalen. De verwarming één graad lager zetten bespaart 282 ton CO2 per dag.
De verwarming en overeenkomstige CO2-uitstoot is voor een populatie van 1.264.969 leerlingen en studenten. Per schooldag en per leerling stoot het onderwijs 3,6 kg CO2 uit. Per leerling die meedoet en per graad dat de verwarming lager gezet wordt, stoten we 255 g minder CO2 uit.

Toch ook opmerken dat:

  • de studies waarop we ons baseren van langer geleden zijn (2001). Ondertussen werden al een aantal REG-maatregelen uitgevoerd in scholen (zoals bijv. dubbele beglazing). Wat maakt dat de cijfers voor energieverbruik in de scholen nu lager zullen zijn.
  • we werken met gemiddelden. Dus de cijfers kan je niet als vaste waarden beschouwen. De 7% regel is bijvoorbeeld afhankelijk van het weer buiten. Naargelang het weer kan dit meer of minder zijn dan 7%.

De bespaarde hoeveelheid CO2 is dus een schatting. Maar alleszins is deze berekening bruikbaar voor scholen die in het vak wiskunde ook iets willen doen rond de Dikketruiendag.