Gebruik groene energie

Kiezen voor groene energie, is een ideale manier om uitputbare energie te besparen, zonder dat je aan comfort inboet.

Gebruik groene energieGroene energie wordt gemaakt uit onuitputtelijke energiebronnen zoals de zon, wind, water, biomassa…
Het gebruik van deze duurzame energiebronnen belast het milieu niet. Kiezen voor groene energie betekent dus kiezen voor een vermindering van de CO2-uitstoot en voor het tegengaan van de opwarming van de aarde. Je kan op verschillende manieren overschakelen op groene energie. De installatie van een systeem waarbij je energie opwekt met hernieuwbare bronnen, is één mogelijkheid. Maar er zijn nog andere manieren.

Kijk hiervoor op  http://www.energiesparen.be/zuinig-met-energie.