Duurzame mobiliteit

Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen, is een ideale manier om energie te besparen, zonder dat je aan comfort inboet.

Mobiliteit1/4 van de Vlaamse CO2-uitstoot is afkomstig van het verkeer.
Door een duurzame mobiliteitskeuze te maken kunnen we heel wat energie, luchtvervuiling en CO2 besparen.

STOP-principe
Als we op een nieuwe en milieuvriendelijke manier onze mobiliteit willen organiseren komt het STOP-principe om de hoek kijken.

Dat letterwoord staat voor de woorden:
Stappen
Trappen
Openbaar vervoer
Privévervoer

Als we ons moeten verplaatsen, overwegen we dus eerst of dit te voet kan. Als dit geen optie is denken we vervolgens aan de fiets en dan aan het openbaar vervoer. Pas als de eerste drie alternatieven onmogelijk zijn, is het gebruik van de auto te verantwoorden.

Per fiets of te voet naar school
Gedaan met files en uitlaatgassen aan de schoolpoort! Kinderen worden er zelfstandiger en fitter van. Ze ontdekken alternatieven voor de auto als vervoermiddel.

MOGELIJKE ACTIES

- Naar aanleiding van Dikketruiendag start je een voet-, fiets- of carpool. Onder begeleiding van vrijwilligers (ouders, grootouders) stappen of fietsen de kinderen naar school. Iedereen die niet in de mogelijkheid is te voet te komen of met de fiets wordt aangemoedigd om te carpoolen.

- Op Dikketruiendag kan iedereen voordelige fietshelmen of fluo-attributen aankopen.

- Maak een wandeling- of fietstocht naar een educatieve bestemming. Je krijgt het er warm van en je klas moet niet verwarmd worden.

- Maak een uitstap met het openbaar vervoer. Op trein, tram en bus is het ook warm en je klas hoeft niet verwarmd te worden.

- Vraag het gemeentebestuur om de schoolstraat verkeersvrij te maken en geeft de kinderen de mogelijkheid om nog eens ongestoord op straat te spelen.

- Bied de kinderen een ontbijt aan met alleen locale producten (minder voedselkilometers), met zo weinig mogelijk verpakking (minder afvalkilometers).

- Laat de kinderen nadenken over onze mobiliteit na het olietijdperk.

- Bereken de hoeveelheid brandstof die er per dag nodig is om iedereen op school te krijgen en terug naar huis. Maak deze hoeveelheid zichtbaar in de vorm van olievaten, jerrycans, ...

- Doe een vergelijkende test: te voet/fiets/auto. Stippel een parcours uit met onderweg een aantal opdrachten (een brood halen, krant kopen, brief posten, ...) Wie doet dit het snelst, rekening houdend met de verkeersregels? Wat waren de leuke/minder leuke ervaringen onderweg? Wat zorgde voor tijdsverlies.Vlamingen fietsen meer dan Walen en Brusselaars, en arbeiders meer dan bedienden en beoefenaars van vrije beroepen.

We doen het goed, maar het kan nog beter!
Een gemiddelde fietsverplaatsing is 3,4 kilometer lang en duurt 13 minuten. Aangezien bijna de helft van alle verplaatsingen per auto betrekking heeft op afstanden van minder dan 5 kilometer, zit er nog veel groeipotentieel in het fietsgebruik.