CO2 opslaan

Als MOS-school probeer je zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. De Dikketruiendag en de acties die daaruit volgen, het isoleren van het dak, een duurzaam schoolvervoersplan, e.d. zorgden al voor heel wat minder CO2 in onze atmosfeer.

CO2Maar de concentratie CO2 is nog te hoog om de wereldwijde opwarming van de aarde en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Eén van de redenen is er te veel bossen verdwijnen. Bomen gebruiken namelijk tijdens hun groei CO2. Ze slaan de koolstofverbindingen op in hun takken, bladeren en wortels. Om te groeien hebben bomen immers CO2 nodig. Bij dit proces (fotosynthese) gebruiken ze koolstof om te groeien: de koolstof (C) van koolstofdioxide (CO2) leggen zij vast in hun biomassa (hout, plantweefsel, wortels, ...).

OntbossingBijkomend voordeel voor mens en dier is dat ze bij dit proces zuurstof afgeven. Op die manier zuiveren bomen (en planten) eigenlijk de lucht voor de mens. Wij doen immers het omgekeerde: wij ademen lucht in, verbruiken de zuurstof O2 die erin zit, en ademen méér CO2 uit. Dagelijks ademen wij zowat 900 gram CO2 per volwassene uit per jaar.

Bomen
Wij planten meeAls het weer het toelaat zou een boomplantactie op Dikketruiendag geen slecht idee zijn.

De aanplanting van bossen kan in eigen land gebeuren of elders in de wereld. Broeikasgassen verspreiden zich namelijk over de hele aarde, dus het maakt niet uit waar wij de bossen aanplanten.

1 miljoen bomen voor de tropen

 

 


Ook over hoeveel CO2 een boom nu precies nodig heeft om te groeien, bestaan een pak cijfers. Uit verschillende bronnen (o.a. VBV, K.U.Leuven, UGent, …) hebben wij de volgende informatie geselecteerd:

1 hectare bos (300 tot 500 bomen, in onze klimaatgordel) neemt gemiddeld zowat 10 ton CO2 per jaar op, of zowat 27,5 kg/dag;

1 volwassen Vlaamse boom neemt dagelijks gemiddeld zowat 65 gram CO2  op (of jaarlijks 24 kg per boom).