Goede voorbeelden - scholen

Leef je uit op een avontuurlijke speelplaats in Gent

Sinds vorig jaar spelen de leerlingen van De Muze en De Bollekensschool op een Groene en Avontuurlijke Speelplaats (GRAS). De oude, grijze speelplaats werd vervangen door een groene en avontuurlijke plaats waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. De leerkrachten en ouders dachten na over het ontwerp en de financiering. De Stad Gent ondersteunde het proces en voorzag een subsidie. In  39 Gentse scholen genieten kinderen al van een GRAS, in 19 scholen ligt het ontwerp op de tekentafel of wordt het uitgevoerd.

Basischool Sint-Joost-Aan-Zee!

Deze kleurrijke school ligt in het dicht bebouwde Sint-Joost-ten-Node en onderging een hele metamorfose. Bij de noodzakelijke renovatie van de gebouwen zorgde geëngageerde mama Tine Vanfraechem ook voor  verfrissend groen op de school. Een groendak op het toiletgebouw zorgt voor afkoeling en biodiversiteit. Met opgevangen regenwater begieten de leerlingen een (moes)tuintje en wordt ook gepoetst! Een didactische zuiveringsintallatie maakt afvalwater weer proper. Het nieuwe #frisgroen zorgt voor verfrissing tijdens warme periodes, afwisseling in een saaie wijk, een betere waterhuishouding in de stad en een lapje biodiversiteit op school.  Voor haar groene en slimme aanpak kreeg de school in 2016 de Belgische Energie- en Milieuprijs!

voorbeeld school bollekens
voorbeeld school